Kurcsis
  • upload/2011425172152large_AUTISM.jpg
  • upload/20114252227372283.jpg
  • upload/201142522274520100608autizmusa3.jpg
  • upload/2011425222753AutismDisorder.jpg
  • upload/201142522282cpic8392_autista.jpg
  • upload/2011425222819images.jpg
  • upload/2011425222833kmautismus_1.jpg
  • upload/2011425222842Nagy_xbJF_autizmus_00.jpg
  • upload/2011425222859proteine-autismus.jpg
Kurcsis LászlóLili

Fészekmeleg HITVALLÁS a Győri Egyházmegye lapja

Tapasztalati szakértő a 8.c-ben

„Hiába fürösztöd önmagadban,

csak másban moshatod meg arcodat”

(József Attila)

 

A Kézenfogva Alapítvány 1993-ban alakult, - fő tevékenysége a sérült emberek befogadásának támogatása, az értelmi sérült személyek integrációja. Olyan társadalomért dolgoznak, melyben a fogyatékos emberek is méltósággal élhetnek. Úgy tartják, hogy akkor érett egy közösség, ha megérti és elfogadja, megbecsüli a tagjai különbözőségét.

Néhány éve nagyon érdekes vállalkozásba fogtak, enyhe értelmi sérült fiatalokat képeztek ki „szakértőnek”. Ezeknek a fiataloknak azt a feladatot adták, hogy egy felnőtt támogató kíséretében látogassanak el iskolákba és rendhagyó osztályfőnöki óra keretében mutassák be, milyenek is ők – a sérült emberek valójában. A program a „Fogadj el- fogadd el !” címet kapta és arra tanít, hogyan lehet előítélet mentesen, nyitottan fordulni a fogyatékos emberek felé. Kell-e félni az értelmi sérült személytől, lehet-e azt köszönni a vak embernek, hogy viszontlátásra, lehet-e beszélgetni olyan emberrel, akinek nem adatott meg a szavakkal történő kommunikáció lehetősége, - hanem „csak” képekkel, gesztussal tudja közölni a kéréseit, gondolatait.

A programnak fontos üzenete, hogy a mássággal élő emberek itt élnek közöttünk, az életük pedig hasznos és értékes, akárcsak a miénk. Sokat tanulhatunk tőlük, megérthetjük, hogy mi is jobbak leszünk, ha esélyt adunk számukra.

Az Apor Iskola 8.c. osztálya remek csapat, - többségük nyolc éve tanul együtt egy különleges fiúval, aki autizmussal él, és aki nagyon fontos tagja ennek a közösségnek.. Az fiú rendkívüli látásmóddal rajzol és kiemelkedő zenei képessége van. A hosszú, közösen töltött iskolai évek alatt többször beszélgettünk az osztály tagjaival a másságról, igyekeztünk arra bátorítani őket, hogy kortárs segítőként álljanak a társuk mellé - így érthető volt az érzékenységük, ahogy a rendhagyó osztályfőnöki órán Mátét, a Kézenfogva Alapítvány „tapasztalati szakértőjét” az enyhe fokban értelmi sérült fiatalembert fogadták. Máté foglalkoztató iskolában tanult, szeret és jól tud úszni, gyönyörű szőnyegekbe szövi az álmait, és ahogy kiderült többnyire olyan zenéket szeret hallgatni mint az átlagos társai. Így aztán a találkozás kezdetén érezhető elfogódottság pillanatokon belül elmúlt, jó volt megtapasztalni milyen őszinte érdeklődéssel kezdtek beszélgetni egymással a fiatalok.

„Az értelmi fogyatékos emberek peremhelyzete az egész társadalom problémája. Ennek hátterében meghatározó szerepet játszanak a ma is erős előítéletek, félelmek és babonák. A program célja ezeknek a hibás beállítódásoknak a megváltoztatása, és a partneri kapcsolatotok ösztönzése mind a fogyatékos, mind pedig a nem-fogyatékos emberek körében. Ennek érdekében olyan integrált események szervezését kezdeményezzük, ahol a fogyatékos emberek pozitív társadalmi
szerepekben, önálló, autonóm személyiségként (munkavállaló, szülő,segítő, képviselő stb.) mutathatják meg magukat.” (www.kezenfogva.hu)

A Kézenfogva Alapítvány az egész ország területén vállalja a rendhagyó osztályfőnöki órák megszervezését. Információ a honlapon!

 

Árnics Katalin

gyógypedagógiai tanár, pszichopedagógus

Apor Iskolaközpont, Győrvissza