Kurcsis
  • upload/2011425172152large_AUTISM.jpg
  • upload/20114252227372283.jpg
  • upload/201142522274520100608autizmusa3.jpg
  • upload/2011425222753AutismDisorder.jpg
  • upload/201142522282cpic8392_autista.jpg
  • upload/2011425222819images.jpg
  • upload/2011425222833kmautismus_1.jpg
  • upload/2011425222842Nagy_xbJF_autizmus_00.jpg
  • upload/2011425222859proteine-autismus.jpg
Kurcsis LászlóLili

Autizmus - A diagnózisNemrégiben egy szülők számára szervezett képzésen vettem részt, ahol az érintett családok arról számoltak be, hogy mielőtt a végső diagnózist megkapták, már csaknem biztos tudással rendelkeztek gyermekük állapotáról. A szembeötlő különös viselkedési jegyek, a zavarbaejtő tiltakozás a kölcsönös kapcsolatok ellen gyanút keltett szinte valamennyiükben. Nyilvánvaló volt, hogy a gyermekük nem úgy fejlődik, mint az átlag. A döntő diagnózist ennek ellenére azzal a reménnyel várták, hogy talán mégis tévedés a feltételezés. Ugyanakkor arról is beszámoltak, hogy szükségük volt a biztos tények kimondására, az állapot pontos meghatározására, éppen azért, hogy segíteni tudjanak a gyermeküknek. Azért, hogy a gyermek biztosan azt az ellátást, oktatási formát kaphassa, ami a legjobb számára.
Még mindig találkozni halogató taktikákkal."Ráérünk még, van még elég idő, majd beszél, nem kell aggódni, behozza magát" - és még sorolhatnám a vigasztalásra szánt szavakat, amelyek azonban nem oldanak meg semmit. Sokkal inkább ártalmasak, hiszen a korai felismerés, a korai diagnózis azt a reményt kínálja, hogy a kezelés, fejlesztés megkezdhető, mielőtt a gyermek jelentősen elhatárolódik a környezetétől. Rita Jordantól hallottam a következő, nagyon fontos megállapítást: " Az autizmussal élő gyermek egy másik ösvényen jár. Minél később kezdjük meg a visszacsalogatását erről, annál mélyebbre megy, és onnan nehezebb lesz az átlagos út felé terelni." Az eltelt években egyre nagyobb figyelem fordul az autizmussal élő gyermekekre, ezért a korai diagnózis lehetősége is elérhetőbb. Az autizmust az átlagostól eltérő viselkedések halmaza jellemzi. Itt a halmazon nagy hangsúly van, ugyanis három kulcsfontosságú terület hiányosságának együttesen kell megjelenni ahhoz, hogy az állapot kimondható legyen.
Melyek ezek?
A gyermek társas kapcsolatai és társas készségeinek fejlődése eltér az átlagostól. Szembetűnő a magányosság, a közös játék és az élménymegosztás hiánya. Kapcsolataiban rugalmatlan, ragaszkodik az azonossághoz, állandósághoz, mintha ebben keresne önmaga számára biztonságot.
A gyermek nem sajátítja el a kommunikáció általános eszközeit.(beszéde megkésett, formailag különös, a nyelvtani szabályokat eltérően alkalmazza)
A gyermek érdeklődése és játéktevékenysége beszűkült, fantáziaszegény, sok ismétlődő elemet tartalmaz

Nagyon fontos azt kiemelni, hogyha ezek közül csak egy területen van eltérés, például megkésett a gyermek beszéde, emiatt eltérően tud kapcsolatot teremteni, az nem elég ok az autizmus kimondására. A szakemberek akkor állapítják meg az autizmust, ha a felsorolt három terültet mindegyikén jelen van az eltérés, és mindez már három éves kor előtt kimutatható. A diagnózist megelőző felméréseket gyermekpszichiáter, gyógypedagógus és pszichológus végzi. Szükséges az értelmi képesség meghatározása, a nyelvi képességek felmérése és orvosi, gyermekneurológiai vizsgálatok elvégzése. A felmérés alapját képezi a korai fejlődési adatok feldolgozása, gondolok itt a csecsemőkori viselkedésre, beszéd kialakulása előtti kommunikációra, betegségekre, szokásokra, táplálhatóságra, az általános fejlődés ütemére. Lényeges adatokat ad, ha az érintett gyermeket a szakemberek megfigyelik otthoni, óvodai, iskolai környezetben is.  

Árnics Katalin
gyógypedagógiai tanár, pszichopedagógus