Kurcsis
  • upload/2011425172152large_AUTISM.jpg
  • upload/20114252227372283.jpg
  • upload/201142522274520100608autizmusa3.jpg
  • upload/2011425222753AutismDisorder.jpg
  • upload/201142522282cpic8392_autista.jpg
  • upload/2011425222819images.jpg
  • upload/2011425222833kmautismus_1.jpg
  • upload/2011425222842Nagy_xbJF_autizmus_00.jpg
  • upload/2011425222859proteine-autismus.jpg
Kurcsis LászlóLili

Autizmus - Tünetek


A kutatások szerint genetikailag erősen meghatározott állapot. Előfordulása négyszer gyakoribb fiúknál. Különböző értelmi állapot mellett található, gyakran szövődik értelmi fogyatékossággal. Az autizmussal élő személy felnőttkorban is fejleszthető. Az egész életen át tartó támogatás, fejlesztés alapja a vizuális információ átadás, a közlések, kérések képekkel történő támogatása, ugyanis az érintettek képekben látnak, képekben gondolkodnak. Hallanak, éreznek, látnak agyuk azonban ezekkel az információkkal másképpen bánik - írja Theo Peters a kimagasló munkájáról híres holland autizmus centrum vezetője. "Majdnem minden emlékem konkrét események megjelenített képihez kötődik. Ha valaki kimondja azt a szót, hogy macska, akkor olyan konkrét macskát képzelek el, amelyeket ismerek, vagy amelyekről olvastam. Nem egy általános értelemben vett macskára gondolok." - olvashatjuk Temple Grandin kiemelkedő képességű autizmussal élő ember önéletrajzában.
Miután Magyarországon nem történt átfogó vizsgálat ennek felkutatására, a  nemzetközi adatokkal összehasonlítva azt lehet mondani, hogy nyolcvan ezer személy él hazánkban a teljes spektrumon. A kutatások szerint az autizmus kialakulásának okai már méhen belül jelen vannak, hiszen kilencven százalék genetikai meghatározottságot írnak le. Ezt erősíthetik az esetlegesen kialakuló szülés körüli sérülések, az oxigénhiány, az agyvérzés.
A kialakult állapotot az autizmus triász fogalmával lehet jellemezni, hiány a szociális kommunikáció,a szociális kapcsolatok és a szociális képzelet területein. 
"Ha a normális emberek egy idegen lényekkel teli bolygón találnák magukat, valószínűleg megijednének, nem tudnák hogyan illeszkedjenek be, és minden bizonnyal nehezen tudnák megérteni, hogy az idegen lények mit gondolnak, hogyan éreznek és mit akarnak, és hogyan kell megfelelően reagálni ezekre a dolgokra. Ilyen az autizmus." Az idézet Therese Joliffe Személyes beszámoló című írásából való.
A figyelemfelhívó tünetek között jelen van a megkésett beszédfejlődés, a hiányzó vagy megkésett nonverbális kommunikáció, ami alatt a szemkontaktus, mutatás hiányát értjük. Jellemző a kölcsönösség hiánya - átlagos körülmények között fejlődő gyermek örömmel mutatja a felfedezéseit a felnőttnek - megosztja az örömét a másikkal, ez autizmus esetében hiányzik. Feltűnő a rugalmatlan gondolkodás, az állandósághoz való kétségbeesett ragaszkodás. Aggasztó jel, - többnyire innen indul a kivizsgálás folyamata, amikor a szülők azt tapasztalják, hogy a gyermek nem figyeli a környezetét, érdektelen azzal szemben, sőt - nevének említésére sem reagál, úgy tesz, mintha meg sem hallaná.  Megindult beszéd esetében jellemző a szavak értelem nélküli ismételgetése, később a szó szerint értés problémája. Mindezek mellett a gyermek nehezen irányítható, különös szokásai vannak - túlzottan ragaszkodhat egy-egy  tárgyhoz, azt mindenhová magával cipeli, elvesztése pánikszerű riadalmat vált ki belőle. Rendkívül fontos adatokat szolgáltat, ha a játéktevékenységet megfigyeljük. Sokat mond a változatos, kreatív játék hiánya. Autizmussal élő gyermekeknél tapasztalható a szűkkörű, ismétlődő tevékenység, a kockák, autók rendeltetéstől eltérő használata, például színek szerinti sorbarendezése. Gyakori a játékok levegőbe hajigálása - itt azt lehet tapasztalni, hogy a gyermeknek a lehulló tárgyak látványa jelent örömet, azért idézi ezt elő újra és újra. Ugyanígy a tárgyak megpörgetése. Gyakori a villanykapcsoló fel-le kapcsolgatása. Hiányzik a szerepjáték és a társakkal való közös játék. Azt gondolhatjuk, hogy a környezet kiszámíthatatlansága túlzottan nagy riadalommal tölti el a gyermeket - hiszen nem érti mikor, milyen elvárással és miért közeledik feléje - ezért teremt egy saját világot, amelyben biztonságban érezheti magát. (folyt - a diagnózis folyamata)

Árnics Katalin
gyógypedagógiai tanár, pszichopedagógus
Tévhitek és mítoszok (Autisták Országos Szövetsége - Kapaszkodó elnevezésű szülőképzés oktatási anyaga)

Tévhitek Tények
Az autizmus (az Aspereger szindrómát is beleértve) ritka állapot. Az autizmus (az Asperger szindrómát is beleértve) nem számít ritka állapotnak.
Minden autizmussal élő embernek olyan különleges képességei vannak, mint az Esőember című filmben Dustin Hoffman által játszott szereplőnek. Nagyon ritka, hogy egy autizmussal élő embernek különös tehetsége van valamihez. Az aktuális vélemény szerint 200 autizmus spektrum zavarral élő személy közül 1 vagy 2 rendelkezik valamilyen különleges képességgel. Azonban nincs megbízható felmérés.
Csak gyermekek lehetnek autisták és meggyógyulhatnak, kinőhetnek belőle. Az autizmus egy egész életen át tartó fejlődési zavar, amely pillanatnyilag nem gyógyítható. Autizmussal élő gyermekekből autizmussal élő felnőttek válnak.
Az autizmus az érzelmi nélkülözés vagy érzelmi feszültség eredménye. Az autizmus egy összetett idegrendszeri fejlődési rendellenesség.
Az autizmussal élő ember nem lehet oktatni. Megfelelő, autizmus specifikus egyénre szabott támogatással az iskolán belül és kívül, az autizmussal élő egyént hozzá lehet segíteni, hogy kibontakoztathassa teljes képességét.
Az autizmussal élő emberek el akarják kerülni a társas kapcsolatokat. Az autizmussal élő emberek szívesen barátkoznak, de akadályozottságuk miatt gyakran nehéznek találják a kapcsolatteremtést és fenntartást.
Az autizmus a szülői elutasítás vagy a hideg, érzelem nélküli szülők miatt van. Az autizmus nincs azzal összefüggésben, hogy a szülők hogyan nevelik fel a gyermeküket.