Kurcsis
  • upload/2011425172152large_AUTISM.jpg
  • upload/20114252227372283.jpg
  • upload/201142522274520100608autizmusa3.jpg
  • upload/2011425222753AutismDisorder.jpg
  • upload/201142522282cpic8392_autista.jpg
  • upload/2011425222819images.jpg
  • upload/2011425222833kmautismus_1.jpg
  • upload/2011425222842Nagy_xbJF_autizmus_00.jpg
  • upload/2011425222859proteine-autismus.jpg
Kurcsis LászlóLili

Autizmus - Integrált nevelés"Már nincs velem az Anna, elváltunk." - mondta szomorúan Ferkó. A kisfiú tíz éves, ép értelmű, autista. Átlagosan fejlődő kortársai között tanul. Nagyon nehéz dolga van, mert addig míg egy átlagosan fejlődő gyermeknek száz százalék energia mennyiségből öt százalékot kell arra fordítani, hogy a szociális kapcsolatokban helyt álljon, addig neki nyolcvanöt százalék fordítódik erre. Miért? Az autizmus különös, nehezen megérthető állapot. Már ott elakadnak, még a szakemberek is, hogy a gyermekek, noha az alaptüneteikben nagyon hasonlók, mégis legkevésbé sem egyformák. A fő nehézségeik azonosak, mégis nehezen mérhetők össze fejlődésük ütemét, pillanatnyi állapotukat tekintve. Spektrum zavarnak nevezi a szakirodalom ezt az állapotot. Ez azt jelenti, ha egy skálán szeretnénk elhelyezni az érintetteket és alapmértéknek az értelmi képességet tekintenénk, akkor azt látnánk, hogy az autizmussal élők a számegyenes minden pontján fellelhetők. Az esetek többségében sajnos az autizmus értelmi sérüléssel társul. Az érintettek kevés százaléka átlagos vagy éppen kimagasló értelmi teljesítménnyel él. Az átlagos intelligenciájú gyermekek többségi óvodai, iskolai integrációját megtervezve, a védő környezetet biztosítva érdemes megkísérelni. Közel húsz éve dolgozom autizmussal élő gyermekekkel és családjaikkal. Megtisztelő a szeretet és a bizalom, amit kapok tőlük. Többet tanultam a családokkal való közös munkából, mint bármely precízen megírt tanulmányból.
Azt írtam az imént, hogy az integrációt meg kell kísérelni. Ez a megfogalmazás azt sugallja, hogy a siker nem is olyan egyértelmű? Valóban nem. Ép értelmű, autizmussal élő gyerekeknek nagyon nehéz a többségi oktatási rendszerbe beilleszkednie. Nincsenek meg a személyes feltételek, kevés a képzett tanár, ritka a pedagógus asszisztens. Kevés a befogadó iskola - mindezekből egyértelmű, hogy nehéz helyet találni az autizmussal élő gyermeknek. Riasztó lehet a meglehetősen gyakran mutatott viselkedésproblémájuk is. Amiről gyorsan el kell mondanom, hogy az állapotot ismerő szakember segítségével ez kezelhető, megszüntethető jelenség. Többnyire a szociális helyzet meg nem értéséből, riadalomból, félelemből adódik. Vissza kellene kanyarodnom Ferkó mondatához. Miért is ütött annyira szíven? Ferkó jó osztályközösség tanulója. A tanulásban, óraközi szünetekben sok segítséget kap a társaitól. Megfigyeltem, mindig akad érzékeny, kedves gyermek, többnyire lány, aki összepakol a padján,kikészíti a következő órára szükséges felszerelését. Figyelmezteti, hol maradt el az olvasott szövegben, felírja számára a házi feladatot. Hívja az udvaron játszani. Védelmezi, ha valamit félreértett és ebből konfliktusa van. Kortárs segítőnek hívjuk az ilyen jólelkű gyermeket. Külföldön, olyan országokban, ahol az autizmus ellátás jobban működik, mint nálunk, külön gondot fordítanak a hasonló korú segítők képzésére. Hiszen ez a munka játéknak tűnik, valójában azonban nagyon fárasztó. Így aztán az értő felnőtt tudatos segítsége nélkül előfordul,hogy a lelkes támasz kimerül és elfordul az autizmussal élő osztálytárstól. Amit aztán az érintett gyermek - példám esetében Ferkó igen nagy csalódottsággal él meg. Hogyan lehet ezen változtatni? Hogyan lehet felkészíteni a befogadó közösséget? Miért ennyire nehezen érthető az autizmus? Erről szeretnék a következőkben részletesen írni.

Árnics Katalin
gyógypedagógiai tanár - pszichopedagógus  

Mondjam - ne mondjam

Elavult fogalmak Korszerű fogalmak
autisztikus, auti, aspi autizmussal/autizmus spektrum zavarral(ASD) élőszemély/kisgyermek/gyermek; autista;autizmus(beleértve az Asperger szindrómát)
autizmustól szenved, autizmus áldozata autizmussal élő, autista
szellemileg visszamaradt/fogyatékos értelmileg akadályozott
kór/betegség/fogyatékosság akadályozottság/állapot
az Asperger szindróma az autizmus enyhe/ritka formája az Asperger szindróma az autizmus egy formája
normálisan fejlődő gyerekek típusosan fejlődő gyermekek
normális neurotipikus (ezt a kifejezést csak az autizmussal foglalkozó közösségekben használják, így nem biztos,hogy máshol, mint például a nem szakmai sajtóban használható)

többségi/tipikus fejlődésű


A táblázat forrása: Autisták Országos Szövetsége AOSZ www.esoember.hu